You are currently viewing Kto musi przestrzegać francuskiego prawa Loi Macron?

Kto musi przestrzegać francuskiego prawa Loi Macron?

Przewoźnicy, którzy chcą wysyłać swoich kierowców do pracy we Francji, muszą liczyć się z tym, że obowiązywać ich będą surowe przepisy, a za ich nieprzestrzeganie nakładane będą surowe kary liczone w tysiącach, a nawet setkach tysięcy euro! Warto, aby przewoźnik w związku z tym przeanalizował, czy praca danego kierowcy na terenie Francji będzie mu się opłacała. Jeśli mimo wszystko będzie to dla niego opłacalne, musi zaznajomić się z obowiązującymi przepisami we Francji, a także powołać przedstawiciela, który będzie go reprezentował. Stawka minimalna dla kierowcy busa, jak i samochodu ciężarowego wynosi 10,25 €/h, a dla wykwalifikowanego kierowcy pojazdu ciężarowego, który wykonuje transport międzynarodowy – 10,49 €/h. Stawki te wzrastają w zależności od ilości lat pracy w danej firmie lub jeśli pracownik posiada dodatkowe kwalifikacje.

Prawo Loi Macron – kogo dotyczy?

Obowiązujące prawo Loi Macron we Francji mówi o tym, jaka jest wymagana stawka minimalna za pracę dla kierowców oddelegowanych, wykonujących transport rzeczy na terenie tego kraju. Od 1 lipca 2016 obowiązują zasady, których przewoźnicy muszą bezwzględnie przestrzegać, chcąc wykonywać transport na terenie Francji. Przed wysłaniem kierowcy do Francji przewoźnik musi wystawić mu zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim, które kierowca musi mieć ze sobą cały czas. Jest ono ważne pół roku, a po tym czasie należy je przedłużyć. Kierowca w kabinie pojazdu musi posiadać również umowę o pracę w języku polskim.

Przewoźnik musi również powołać specjalnego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za kontakty ze służbami francuskimi. Zostaje on powołany na okres, w jakim pracownik będzie oddelegowany, oraz obowiązywać go będzie przedstawicielstwo jeszcze 18 miesięcy po zakończeniu oddelegowania danego kierowcy. Osobą taką może być każdy, kto biegle włada językiem francuskim i posiada odpowiednie kwalifikacje. Surowe kary nakładane przez Francję oraz ciągle zaostrzane przepisy sprawiają, że zarzuca się Francji nieuczciwą konkurencję, która jest też sprzeczna z dążeniem do ujednolicania rynku europejskiego przez kraje wspólnoty.

Posiadanie przedstawiciela we Francji, poza tym, że jest wymuszone przepisami, jest również pomocne. Dopełnianie formalności, pilnowanie terminów, pośrednictwo między urzędami, pomoc w czasie kontroli, negocjacje wysokości mandatów, pomoc w odwoływaniu się od niesłusznie wystawionych kar, to tylko niektóre z działań, na które może liczyć przewoźnik ze strony przedstawiciela. Jak mówią przepisy, przedstawiciel nie odpowiada prawnie za nieprzestrzeganie przepisów lub za działanie niezgodne z nimi. Za wszystko odpowiada przewoźnik. W związku z tym musi on wybrać rzetelnego przedstawiciela, aby nie obawiać się kary, czy grzywny.